Tervist kahjustav ja mürgine kodukeemia

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Kui eelmises postituses tegime juttu looduskosmeetikast ja enda organismi mürgitamisest läbi naha, siis lähme asjaga veel sammu võrra tõsisemaks. Ei, mitte ainult toit ja kosmeetika ei mürgita meid, kui langetame valesi valikuid. Kas oled mõelnud kunagi puhastusvahenditele, mida oma kodu korras hoidmiseks kasutad? Ei? Sa pole ainus!

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Vaatasin asja süviti ning olin šokeeritud, kui avastasin, et isegi kõige enamlevinud nõudepesuvahendil Fairyl on peal GHS07 märgistus, mis tähistab leebemat mõju tervisele. Aga kui mõelda, et me kasutame seda mürki hommikust õhtuni oma sööginõude puhastamiseks ja nii aastakümneid… kui leebed need mõjud siis reaalselt on? Sest nagu me teame, siis ega see pesuvahend reaalselt 100% maha ei tule, kui me just keeva veega nõusid pese…

Ohumärgistused

Kui puutud kokku puhastusvahenditega, siis on sul õigus ja vajadus teada võimalikest ohtudest, et kaitsta iseennast ja keskkonda. Nende õiguste tagamiseks võttis Euroopa Parlamendi Nõukogu vastu CLP määruse, mis jõustus alles 2009. aastal. CLP = Classification, Labelling and Packaging = klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine. Määrusega nähakse ainete ja segudega seotud ohtudest teavitamiseks ette kaks vahendit, milleks on märgistus ja ohutuskaardid. Määrusega tagatakse, et tarbijat teavitatakse selgelt kemikaalidega kaasnevatest ohtudest.

Toote märgistamine on kohustuslik kõigile tootjatele ja tarnijatele, kui toode sisaldab ühte või mitut ohtlikuks klassifitseeritud toorainet koguses, mis ületab teatud künnise. Kõige tavalisemad pesu- ja puhastusainetel leiduvad ohumärgistused on järgmised:

Söövitavad ained ja segud  
Nahasöövitus
Raske silmakahjustus
Hingamisteede ärritus  
Naha ja silmade ärritus
Äge mürgisus (allaneelamisel, sissehingamisel kahjulik)
Narkootiline toime
Ohtlik osoonikihile

Ohumärgistuste puudumine etiketil ja ohutuskaardil näitab, et toote instruktsioonidekohasel tarbimisel ei kaasne mingeid ohtusid ei tarbijale ega keskkonnale. Et aga toota ilma ohumärkideta efektiivseid vahendeid tuleb alustuseks võtta mingi täiesti uus tooraine, sest enamik tänaseid tooraineid omavad juba loomult ohumärke ehk nad on ohtlikud teatud konsentratsioonis nii inimesele, kui ka loodusele.

Öko puhastusvahendite olukord turul

Enamik arenenud maade elanikest on tänaseks teadvustanud endale keskkonna säästmise vajadust. Loodussõbralikkus ja „ökoloogilise jalajälje“ teadlik vähendamine on muutunud paljude jaoks oluliseks igapäeva otsuste ja valikute tegemisel.

Olemasolevat puhastusvahendite turgu analüüsides tuleb tõdeda, et „ökoloogilisuse“ sildi all turustatakse väga erinevaid tooteid. Kuna kontsept on populaarne, kasutab osa tootjaid etikettidel teadlikult väljendeid nagu „looduslik“, „loodussōbralik“, „roheline“ jne., samal ajal kui toode vōib sisaldada mürgiseid aineid. Nii võib lisada märgistuse “looduslik” tootele, mis sisaldab kasvõi kõige väiksemat osa looduslikku komponenti. Seda kasutab ära näiteks enamik keha- ja juuksehooldusvahendite tootjaid. Käteseebid, millel esile toodud näiteks “loodusliku meega” või “mandliõliga” on üks tüüpilisemaid näiteid.

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Mida siis üldse vōib nimetada „roheliseks“? Üldiselt kasutatav definitsioon on „tooted ja teenused, mille negatiivne mōju keskkonnale ja inimtervisele on vähendatud vōrreldes tavapäraste toodete ja teenustega samade tulemuste saavutamiseks“. Kuid kas see on piisav, et toode oleks ka päriselt roheline?! Turul on ju ometi suur nõudmine täiesti ohutute, jätkusuutlikke, tõeliselt roheliste ja efektiivsete produktide järele, samas kuna pole leidunud siiani unikaalset toorainet, mis vastaks nendele tingimustele on turgu palju solgitud igasuguse jamaga, kus tõesti tohiks sõnu „looduslik“, „ökoloogiline“ ja “roheline” kasutada ainult jutumärkides. Kõiki “öko” kodukeemia sisaldab siiski ohumärke ehk on kahjulik nii inimese tervisele kui ka keskkonnale.

Tõeliselt roheline on seega efektiivne puhastusvahend, mis ei kahjusta ei tervist ega keskkonda, arvesse tuleb ka tootmisprotsess ja pakend. Roheliste puhastusvahendite komponendid tulenevad tavaliselt taimeriigist. Toode, mida nimetatakse „looduslikuks“, peaks põhinema täielikult loodusest tuleneval toorainel. Siiski kasutavad paljud tootjad väljendit nagu neile sobib turustamise eesmärkidel, kuna Euroopas puuduvad vastavad standardid ja regulatsioon. Sellist tüüpi „looduslik“ produkt, sisaldades näiteks suuri koguseid taimseid eeterlikke õlisid, vōib olla otseselt tervistkahjustav.

Kas üldse on olemas tõeliselt rohelist kodukeemiat?

Erinevatel maadel on teadlased töötanud juba 20-30 aastat, et luua uusi tooraineid, mis on tōeliselt „rohelised“ ja toodetavad vastuvõetava hinnaga. Praegu on kättesaadavus veel väga piiratud ja tootjaid väga vähe. Tihedas koostöös mitmete erinevate Euroopa tõeliselt looduslike toorainete tootjatega viimase paari aasta vältel on õnnestunud tuua esimesed sellisel toorainel põhinevad tooted lõpuks ka Eesti turule.

Enzypin – otse loodusest tuleneval toorainel baseeruv puhastus!

Enzypin tooted on paljude aastate pikkuse uurimistöö tulemustel ja innovatsioonil põhinevad uue generatsiooni ökoloogilised puhastusained, mis on tõhusamad tavalisel keemial põhinevatest toodetest. Innovatsiooni võib nimetada revolutsiooniliseks ökoloogilise puhastuskeemia turul, kus põhimõttelise uuendamise aluseks on uued printsiibid ja võimalused.

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Tegemist pole juba tuntud ja kasutuses olevate toorainete kokkusegamisega, püüdes anda tootele loodussõbralikemaid omadusi, mis kahjuks on iseloomulik paljudele turustatavatele nn. “ökoloogilistele” keemiatoodetele. Enzypin tooted sisaldavad 92-99 % looduslikku toorainet ainulaadses koosluses muundamata kujul (ei ole sünteesiproduktid). Toodete valmistamisel on kasutatud Vahemere männist (Pinus pinaster) eraldatud taimset toorainet ja biotehnoloogilisi lisandeid (ensüüme), mis aitavad lagundada valgulist ja rasvmustust ning tärklisesarnaseid kõrgpolümeerseid aineid. Tooted sisaldavad ka taimse päritoluga pindaktiivseid aineid. Seega võiks Enzypini tooteid nimetada puhastusvahendite „TESLA-ks“, hehe!

Bioaktiivne nõude käsipesuvahend

… on kontsentreeritud, tugevatoimeline, õrna puuviljalõhnaga toode, mis sobib igat tüüpi käsipesuks, on dermatoloogiliselt testitud ning ei kahjusta nahka. Ma isegi ei igatse Fairy’t, mille tulemusena mu kraanikauss üle vahutab ning igat nõud jooksva vee all korduvalt loputama peab, et vahendist puhtaks saada.

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Enzypini nõudepesuvahend:

 • ei sisalda lisatud lõhnaaineid
 • on igasuguse CLP ohumärgistuseta
 • on 99% loodusest pärinevast toorainest
 • on 100% biolagunev
 • on pakendatud 100% taaskasutatavast plastist pakendisse
 • on märgistatud Euroopa Liidu ökömärgistusega

Bioaktiivne puhastusvahend läikivatele pindadele

… on kontsentreeritud ja tugevatoimeline vahend, mis sobib klaasi, peeglite, keraamika, laminaadi ja teiste läikivate pindade puhastamiseks. Ma olen vist üks neist, kes on suur veega puhastaja, sest ma ei kannata seda ülitugevat keemiahaisu igal pool ning kuivanud nahka kätel. Küll aga ei saa vahendita nii head tulemust, kuigi tõepoolest peeglite pesemine ajalehe ja veega on seni asja ära ajanud!

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Enzypini puhastusvahend läikivatele pindadele:

 • sobib kasutamiseks pindadel, mis puutuvad kokku toiduga
 • ei sisalda lõhnaaineid ega allergiat põhjstavaid komponente
 • koosneb 96% loodusest pärinevast toorainest
 • on igasuguse CLP ohumärgistuseta
 • on 100% biolagunev
 • on pakendatud 100% taaskasutatavast plastist pakendisse
 • on märgistatud Euroopa Liidu ökömärgistusega

Bioaktiivne rasva ärastav puhastusvahend

… on kontsentreeritud ja tugevatoimeline vahend, mis lagundab efektiivselt rasvmustuse köögi kõigilt pindadelt. Toode ei ole tugevalt leeliseline ja ei kahjusta puhastatavaid pindu. Head aega söövitav CIF!

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Enzypini rasva ärastav puhastusvahend:

 • ei sisalda konserveerimisaineid ega teisi ohtlikke või allergiat põhjustavaid kemikaale
 • ei sisalda lenduvaid aineid
 • sisaldab bioaktiivset rasva ärastavat ainet
 • koosneb 92% loodusest pärinevast toorainest
 • on igasuguse CLP ohumärgistuseta
 • on 100% biolagunev
 • on pakendatud 100% taaskasutatavast plastist pakendisse
 • on märgistatud Euroopa Liidu ökömärgistusega

Bioaktiivne vannitoa puhastusvahend

… on kontsentreeritud ja tugevatoimeline vahend, mis sobib kõikide pindade puhastamiseks pesuruumides. Eemaldab efektiivselt vee karedussooladest ja seebijääkidest moodustunud ladestused, jättes ruumi õrna värske mäkkiokkalõhna. Lisaks muudab see pinnad vett tõukavaks, mille tulemusena kuivavad pinnad kiiresti ning säilitavad puhtuse pikemaks ajaks.

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Enzypini vannitoa puhastusvahend:

 • sobib kõikide pindade puhastamiseks vannitoas (keraamika, plast, kroom, laminaat, klaas, email)
 • ei sisalda konserveerimisaineid ega teisi ohtlikke või allergiat põhjustavaid kemikaale
 • koosneb 96% loodusest pärinevast toorainest
 • on igasuguse CLP ohumärgistuseta
 • on 100% biolagunev
 • on pakendatud 100% taaskasutatavast plastist pakendisse
 • on märgistatud Euroopa Liidu ökömärgistusega

Bioaktiivne WC puhastusgeel

… on kontsentreeritud ja tugevatoimeline geel, mis lagundab efektiivselt vee karedussoolade ja mustuse ladestused ja jätab WC-le meeldivalt värske männiokkalõhna.

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Enzypini WC puhastusgeel:

 • ei sisalda konserveerimisaineid ega teisi allergiat põhjustavaid komponente
 • koosneb 96% loodusest pärinevast toorainest
 • on igasuguse CLP ohumärgistuseta
 • on 100% biolagunev
 • on pakendatud 100% taaskasutatavast plastist pakendisse
 • on märgistatud Euroopa Liidu ökömärgistusega

Bioaktiivne üldpuhastusvahend

… on kontsentreeritud ja tugevatoimeline vahend, mis sobib kõigi vett taluvate pindade, ka läikivate ja tundlike pindade puhastamiseks, jätmata maha jälgi ja triipe. See sobis väga hästi ka puitparketi pesemiseks!

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Enzypini üldpuhastusvahend:

 • koosneb 94% loodusest pärinevast toorainest
 • on igasuguse CLP ohumärgistuseta
 • on 100% biolagunev
 • on pakendatud 100% taaskasutatavast plastist pakendisse
 • on märgistatud Euroopa Liidu ökömärgistusega

kodu-keemia-ecorun-mürk-puhastus-looduslik-bakter-tervislik-merilin-taimre-paljas-porgand-enzypin-vahend

Ma kohtusin ettevõtte loojatega silmast silma ning me jäime jutustama tundideks. Ema ja poeg, kes soovivad Eesti kodukeemia turgu muuta! Astrid on doktorikraadiga biokeemik-biotehnoloog, kes on töötanud viimased 30 aastat vaheldumisi laborijuhatajana, arendusjuhina ja müügijuhina mitmetes Põhja-Euroopa maades. Astrid on spetsialiseerunud tööstuslikule keemiale ja keemilisele toorainele, kes on tootearendusega tegelenud välismaal juba aastakümneid. Abiks on tal poeg Joonas, kes aitab tuua innovaatilised tooted turule ning tegeleda kõige siinsega!

Ma ootasin pikisilmi, millal need tooted ka turule jõuavad, sest sain neid juba varem pikemalt ise kasutada. Ma olen tõesti tänulik neile, et nad minu poole pöördusid, mu silmad avasid ja ka teid olulisel teemal harida ja abistada võimaldasid. Tooted jõudsid turule vaid paar päeva tagasi ning loodan, et teeme kõik endast võimaliku, et hoida nii loodust kui ka enda ja lähedaste tervist, kasutades selleks vaid kõige looduslikemaid tooteid! Sooduskoodiga “paljas porgand“ saavad minu lugejad kõikidelt toodetelt -10%!

Lõpetuseks soovin teada, kas pöörate tähelepanu, mis kodukeemiat kasutate? Kas ükski toode on tekitanud teile allergilist reaktsiooni või muud tervisekahjustust? Kas olete Enzypini toodetest juba kuulnud?

 

Veebilehe sisu ei ole lubatud avalikustada, levitada või kasutada mistahes viisil ja kohas sh meedias ilma autori kirjaliku loata. Ka osaliste tekstide või tsitaatide avaldamise korral meedias tuleb küsida kirjalikku luba. Loa saamisel peab avalikustamisel säilima viide info algallikale va juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti. Veebilehe sisu võib printida vaid isiklikuks kasutamiseks. Postitustes olev informatsioon on ainult informeerimise eesmärgil ning autor ei vastuta informatsiooni õigsuse eest. Tegemist ei ole meditsiiniliste soovitustega ning meditsiiniliste küsimustega tuleks alati pöörduda meditsiinitöötaja poole. Sisu kasutamine tähendab, et aktsepteerite lehe üldtingimusi.

11 Comments

 1. Birx says:

  Oh jumal. Iga kord kui ma su blogi nüüd avan siis tuleb meelde ainult üks asi-“elamine tapab”. No kes jõuab kõiki neid asju jälgida. Sul vist on selleks jah nii palju aega, aga ma kujutan ette et stress kogu sellele keemiale mõtlemisest, mis meie ümber on, tekitaks rohkem kahju kui see keemia ise ?

 2. Silvia says:

  Mina saan oma kodus viimased 3 aastat kõik pinnad puhtaks sooda, äädika, vee ja nuustikuga. Lisan äädikalahusele natuke piparmündi eeterlikku õli ka, et äädika aroom nii tugev ei oleks. Riietel olevate plekkide eemaldamiseks kasutan rohelist seepi ja pesu pesen pesupähklitega. Ma olen rahul, et ei kasuta kanget keemiat enda ümber. Mul on hea meel, et Sa ka sellist tegevust propageerid! Aitäh!

 3. Kelli K. says:

  Tahan ka järgi proovida!!
  Kaua neil see stardipaketi soodukas kestab?

 4. A says:

  Mul hoopis selline küsimus, et kas mõnda aega väiksel miinuskaloraažil olemisel võib tervisele mingeid negatiivseid tagajärgi ka olla? Või on see enam-vähem ohutu? Kas sa oled kunagi tundnud, et dieedil olemine su tervist mõjutab? Kuna see on ju ikkagi stress kehale…

 5. […] post Tervist kahjustav ja mürgine kodukeemia appeared first on Paljas […]

 6. Sandra says:

  See teema on mulle nii südamelähedane ja mul on ääretult heameel, et oled võtnud nõuks seda sõnumit laiemalt levitada, sest Sinu hääl kaigub kaugemale! Tubli-tubli :)

  • Ja ma elasin enne pea pilkases pimeduses. Ei arvanudki, et on teisi variante, mis ei kahjusta kuidagi viisi ei loodust ega tervist. Sest suurem asi kodus asjade kokkusegaja ma ka pole.

 7. Kätlin says:

  Kuidas sa testitud toodetega rahule jäid? Mulle pole siiani ükski nö tavatoode allergiat vms põhjustanud, kuid nahka kuivatavad suurem osa neist tõepoolest.

  • Mulle ka pole, sest ma olen kõige mitte-allergilisem inimene :D Küll aga häirib mind mõte, et toksilised ained saadavad mind kõikidel kodupindandel k.a sööginõudel. Jäin väga rahule. Tõesti eemaldab kogu rasu, katlakivi ja mustuse. Piltidel ei kasutanud ma ühtegi svammi, tõmbasin vaid paberiga puhtaks! See vanni äravooluauk tegi mul silmad suureks! Jätsin ensüümid tunnikeseks toimima ja kõik jama tuli sealt lahti. Nagu näha on eelnevad mürgised Cif-i kasutamised seda metalli korralikult söövitanud…

   • Kätlin says:

    Kõlab nagu tasub ära proovida! Kasulik artikkel, aitäh. Mulle on viimasel ajal väga meeldinud ka sinu eelnevad postitused. Alati hästi argumenteeritud ja faktipõhised.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sellelt lehelt sisu kopeerimine keelatud.